تاثیرات جمهوری اسلامی ایران بر لبنان

                                                                                   

                           

ایران به عنوان یک کشور مهم در منطقه به دلیل موقعیت سیاسی جغرافیایی وفرهنگی بر تحولات بین المللی اثر گذار بوده است. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در سال 1357 به پیروزی رسید همه مومنان به اسلام را به خود جذب کرد و به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم آثار ویژه ای در سطوح منطقه ای و بین المللی بر جای گذاشت و با توجه به این که انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم ارزشهای دینی،  اسلامی است، در بعد از انقلاب به شکل قابل توجهی در لبنان به دلیل وجود شرایط و زمینه های مساعد ومناسب در آن کشور، که ریشه در عوامل مختلفی از جمله روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه بین دوکشور واکثریت شیعیان در آن دارد تاثیر گذار بوده است. با توجه به موارد فوق نگارنده در صدد است ضمن  بررسی تاثیر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر کشور لبنان، بر اساس نظریه سه بعدی،  سعی دراثبات آن را دارد که مولفه سیاسی قدرت نرم ایران  با توجه شرایط مناسب  ومساعد لبنان نسبت به دیگر مولفه ها،  تاثیر بیشتری  بر آن کشور داشته است.

 

کلید واژگان: قدرت نرم، قدرت سخت، انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، جمهوری اسلامی، لبنان.

نویسنده: مهدی بیکی

چاپ شده توسط فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ، شماره 20، صفحه 145.